Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "IMPERIUM"

ul. Odrowąża 9

03-310 Warszawa

tel.: 22 675 71 65

e-mail: sbm.imperium@vp.pl

NIP 525-10-01-178

REGON 011152394

konto: Bank Pekao S.A. VI O/Warszawa nr 23 12401082 1111 0000 0407 4874